Get the Flash Player to see this rotator.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48 CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA   (Tính đến ngày 09/06/2015)

2.  DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49 ĐÃ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA   (Tính đến ngày 19/06/2015)

3 DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49  CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA   ((Tính đến ngày 19/06/2015)

 

KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 3/2015

NGÀY THI 23/08/2015

Một số lưu ý

- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân, và thông tin điểm nếu có sai sót và thắc mắc thì liên hệ phòng 302 B5 trước 10h ngày 27/08/2015

- Thí sinh thi lại sẽ đăng ký trước ngày 15/09/2015

- Những thí sinh có kết quả đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận sau ngày 15/09/2015 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

 

Xem kết quả tại đây

LỊCH TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 09TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

TIẾNG ANH ÔN THI

1

Lớp B  

(thời lượng: 9 buổi học)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

09/09/2015

2

Lớp B  

(thời lượng: 9 buổi học)

Sáng, chiều

Chủ nhật

 

đến trước ngày

khai giảng

06/09/2015

3

Lớp C   

(thời lượng: 4 buổi học)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

09/09/2015

4

Lớp C   

(thời lượng: 4 buổi học)

Sáng, chiều

Chủ nhật

 

đến trước ngày

khai giảng

06/09/2015

TIN HỌC

5

Tin học ứng dụng trình độ B

(thời lượng: 15 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

11/09/2015

   

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn  

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------