Get the Flash Player to see this rotator.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LỊCH TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 10TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

CÁC LỚP TIẾNG ANH BỔ TRỢ

1

Tiếng Anh cơ bản  

(15 buổi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

26/10/2015

2

Ngữ âm    (15 buổi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

26/10/2015

3

Tiếng Anh giao tiếp

(15 buổi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

26/10/2015

4

Toeic Starters 300+

(15 buổi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

26/10/2015

5

Toeic Elementary 400+

(25 buổi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

26/10/2015

TIẾNG ANH ÔN THI

1

Lớp B  

(thời lượng: 9 buổi học)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

21/10/2015

2

Lớp B  

(thời lượng: 9 buổi học)

Sáng, chiều

Chủ nhật

đến trước ngày

khai giảng

25/10/2015

3

Lớp C   

(thời lượng: 4 buổi học)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

21/10/2015

4

Lớp C   

(thời lượng: 4 buổi học)

Sáng, chiều

Chủ nhật

đến trước ngày

khai giảng

25/10/2015

 

 

KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 5/2015

Thời gian: 22/11/2015

 

TIN HỌC

1

Tin học ứng dụng trình độ B

(thời lượng: 15 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

23/10/2015

   

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn  

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------