--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

THÔNG BÁO

v/v chuyển điểm quốc tế

SV có các chứng chỉ quốc tế quy đổi đạt yêu cầu (theo bảng điểm quy đổi của Bộ giáo dục và đào tạo) hoặc Bảng điểm quốc tế

Sẽ photo thường 01 bản nộp tại P302 B5, để Trung tâm xét (có mang kèm theo bản gốc để đối chiếu).

Không thu bất cứ loại phí nào

Chú ý: Riêng với CQ48, hạn chuyển đổi điểm đến hết ngày 25/04/2014

 (Những sinh viên đã nhận giấy chứng nhận chuẩn đầu ra tại TT Ngoại ngữ - Tin học thì không phải nộp)

Vậy Trung tâm thông báo để sinh viên biết và thực hiện

 

 

LỊCH TUYỂN SINH

 LỊCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG

 

THÁNG 5

Tên lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

Các lớp Tiếng Anh

bổ trợ

BEGINNER (20 buổi/24 buổi)

Tối 2,4,6

đến hết ngày

08/05/2014

09/05/2014

ELEMENTARY (20 buổi/24 buổi)

Các lớp ôn thi sát hạch tiếng Anh

Lớp B3    (9 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến hết ngày

06/05/2014

07/05/2014

Lớp C3   (4 buổi học, 01 buổi thi)

 

 

 

Các lớp Nghiệp vụ

 

 

Tin học ứng dụng trình độ B

(15 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến hết ngày

06/05/2014

07/05/2014

Kế toán tổng hợp (20 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 3,5, cả ngày CN

đến hết ngày

09/05/2014

11/05/2014

Thực hành kế toán tổng hợp

 (25 buổi học, 01 buổi thi)

Kỹ năng kê khai và quyết toán thuế trong DN (12 buổi học, 01 buổi thi)

 

 

THÁNG 6: Thi sát hạch tiếng Anh đợt 2/2014 ngày 01/06

 

 

THÁNG 7 (HÈ)

Tên Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

Các lớp Tiếng Anh

bổ trợ

BEGINNER (20 buổi/24 buổi)

Sáng 2,4,6

đến hết ngày

20/07/2014

21/07/2014

ELEMENTARY (20 buổi/24 buổi)

Các lớp ôn thi sát hạch tiếng Anh

Lớp A1  (24 buổi học, 01 buổi thi)

Sáng 2,4,6

đến hết ngày

20/07/2014

21/07/2014

Lớp B4    (9 buổi học, 01 buổi thi)

Lớp C4   (4 buổi học, 01 buổi thi)

Các lớp Nghiệp vụ

 

Tin học ứng dụng trình độ B

(15 buổi học, 01 buổi thi)

Cả ngày 2,4,6

đến hết ngày

20/07/2014

21/07/2014

Cả ngày 3,5,CN

đến hết ngày

21/07/2014

22/07/2014

Kế toán tổng hợp (20 buổi học, 01 buổi thi)

Cả ngày 3,5,CN

đến hết ngày

21/07/2014

22/07/2014

Thực hành kế toán tổng hợp

 (25 buổi học, 01 buổi thi)

Kỹ năng kê khai và quyết toán thuế trong DN

(12 buổi học, 01 buổi thi)

 

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------