BẢNG TIN

 

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH CĐR THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

1. Lớp T4-5-2020

(thời lượng: 4 buổi học) 

Học cả ngày 09 và 10/5/2020 (T7 CN)

 

2. Thời gian sáng 8h00 đến 10h30

                    Chiều 13h30 đến 16h00 
3. Phòng học Trực tuyến

4. Tải lile Nghe tại đây

LỊCH TUYỂN SINH


TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG ĐỢT THÁNG 05/2020

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

I. KHÓA HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH CĐR THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

1

Lớp T3-5-2020

 (thời lượng: 4 buổi học)

 Tối     2,4,6

Đến trước ngày

khai giảng

04/5/2020

2

Lớp T4-5-2020

 (thời lượng: 4 buổi học)

Cả Ngày

T7 Chủ nhật

Đến trước ngày

khai giảng

09/5/2020

II. TIN HỌC

1

 Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản

(thời lượng: 05 buổi học)

Tối  2,3,4,5,6

Từ ngày: 04/5/2020 Đến khi đủ số lượng

11/5/2020

III. CÁC KỲ THI

1.      KỲ THI TIẾNG ANH CĐR THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

LỊCH THI THÁNG 5/2020 (Đợt 2)

2.      KỲ THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN

LỊCH THI THÁNG 5/2020

IV. THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỢT XÉT CĐR THÁNG 5/2020:

Trước ngày 29/5/2020

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn

 

Thông tin chi tiết xem tại

        http:// chuandaura.edu.vn       facebook.com/cfi.hvtc

Chuyển điểm các chứng chỉ quốc tế

 

Các loại chứng chỉ quốc tế được công nhận: TOEIC, TOEFL, IELTS

Học viện Tài chính tổ chức xét chuyển điểm các chứng chỉ quốc tế  như sau:

Với sinh viên hệ chính quy

Đợt tháng 5/2020: Hạn cuối nhận hồ sơ chuyển điểm là ngày 29/5/2020

Với sinh viên các hệ Liên thông đại học và hệ đại học văn Bằng 2 nếu có chứng chỉ quốc tế thì khẩn trương nộp và căn cứ vào lịch xét tốt nghiệp riêng từng đợt để hoàn thành thủ tục chuyển điểm đúng thời hạn

Hồ sơ gồm có:

      -         01 bản photo chứng chỉ (hoặc bảng điểm) photo Công chứng

      -         Bản gốc chứng chỉ (hoặc bảng điểm)

Thời gian: Nhận vào các ngày hành chính trong tuần tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Phòng 302 – B5 – Học viện Tài chính

 

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW