Get the Flash Player to see this rotator.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

THÔNG BÁO

Lớp Tiếng Anh 4 buổi ( C8) khai giảng ngày 26/11/2014,

 Thời gian 17h 30’ HT tầng 3 giảng đường chính! 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48 CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 26/09/2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49 ĐÃ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 26/09/2014)

 

 

 

 

 

LỊCH TUYỂN SINH

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 11

  

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

Tiếng Anh bổ trợ

1

1. Tiếng Anh cơ bản (24buổi)

2. Tiếng Anh giao tiếp (24 buổi)

Sáng, chiều, tối 2,4,6

Từ ngày 27/10 đến trước ngày

khai giảng

10/11/2014

Tiếng Anh Ôn thi

2

Lớp A

   (thời lượng: 24 buổi học, 01 buổi thi)

Lớp B  

    (thời lượng: 9 buổi học, 01 buổi thi)

Lớp C 

    (thời lượng: 4 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

Từ ngày 27/10 đến trước ngày

khai giảng

Đợt 1:
12/11/2014

Đợt 2:

26/11/2014

 

KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 5/2014

Thời gian: Ngày 07/12/2014

Tin học

3

Tin học ứng dụng trình

độ B

    (thời lượng: 15 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

Từ ngày 27/10 đến trước ngày

khai giảng

05/11/2014

KẾ TOÁN

4

+ Lý thuyết kế toán (15 buổi)

+ Thực hành kế toán bằng Excel

(07 buổi)

+ Thực hành kế toán trên các phần mềm kế toán (05 buổi)

+ Thực hành kê khai thuế (06 buổi)

Tối 3,5

Cả ngày CN

Từ ngày 27/10 đến trước ngày

khai giảng

13/11/2014

 

 

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------