Get the Flash Player to see this rotator.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48 CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 12/12/2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49 ĐÃ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 12/12/2014)

 

 

 

LỊCH TUYỂN SINH


 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 03

 

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

TIẾNG ANH ÔN THI

1

Lớp B   

(thời lượng: 9 buổi học,

01 buổi thi)

Lớp C   

(thời lượng: 4 buổi học,

01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

09/03/2015

2

KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 1/2015

Thời gian: 19/03/2015

(Các sinh viên CQ48, CQ49 có thể đăng ký thi tự do)

TIN HỌC

3

Tin học ứng dụng trình độ B

(thời lượng: 15 buổi học,

01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

09/03/2015

KẾ TOÁN

4

Kế toán tổng hợp

(20 buổi học + 1 buổi thi)

Tối 3,5

Cả ngày CN

đến trước ngày

khai giảng

10/03/2015

 

5

Thực hành kế toán

+ Thực hành ghi sổ kế toán trên Excel

(7 buổi)

+ Thực hành kế toán trên các phần mềm KT (5 buổi)

+ Thực hành kê khai thuế (6 buổi)

Tối 3,5

Cả ngày CN

đến trước ngày

khai giảng

10/03/2015

 

                  Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn  

 

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------