Get the Flash Player to see this rotator.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48 CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 29/08/2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49 ĐÃ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 29/08/2014)

 DANH SÁCH NIÊM YẾT KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 4/ 2014

Những lưu ý:

1. Thời gian 8h00 ngày 21/09/2014

2. Thí sinh mang thẻ sinh viên hoặc CMND(Có ảnh) khi tham dự thi

3. Thí sinh mang bút chỉ, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm

4. Những sai sót về thông tin thí sinh thì thí sinh sẽ tự đính chính vào danh sách thi lúc tham dự thi

Xem danh sách tại đây

 

 

 

 

LỊCH TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 09 

 

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

Tiếng Anh bổ trợ

1

1. Tiếng Anh cơ bản (24 buổi)

+ BC1 (basic course 1):   thời lượng:   08 buổi

+ BC2 (basic course 2):   thời lượng:   08 buổi

+ BC3 (basic course 3):   thời lượng:   08 buổi

sáng, chiều, tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

Đợt 1

10/09/2014

&

Đợt 2

24/09/2014

2. Tiếng Anh giao tiếp (24 buổi)

Tiếng Anh Ôn thi

2

Lớp A (thời lượng: 24 buổi học, 01 buổi thi)

Lớp B (thời lượng: 9 buổi học,   01 buổi thi)

Lớp C (thời lượng: 4 buổi học,  01 buổi thi)

tối 2,4,6

đến hết ngày

07/09/2014

08/09/2014

Tin học

3

Tin học ứng dụng trình độ B

        (thời lượng: 15 buổi học, 01 buổi thi)

tối 3,5

đến trước ngày

khai giảng

Đợt 1

11/09/2014

&

Đợt 2

25/09/2014

KẾ TOÁN

4

Thực hành kế toán, bao gồm:

+ Lý thuyết kế toán (LTKT):                15 buổi

+ Thực hành kê khai thuế (TH KKT):  05 buổi

+ Thực hành EXCEL kế toán (TH EXCEL)

: 07 buổi

+ Thực hành trên các Phần mềm kế toán

(TH PMKT): 05 buổi

tối 3,5

& cả ngày CN

đến trước ngày

khai giảng

09/09/2014

 

5

Tổ chức kỳ thi sát hạch Tiếng Anh đợt 04/2014

&

Kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh B, C

Thời gian: 21/09/2014

 

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------