Get the Flash Player to see this rotator.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48 CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 12/12/2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ49 ĐÃ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA (Tính đến ngày 12/12/2014)

 

 

 

LỊCH TUYỂN SINH

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG THÁNG 01

 

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

TIẾNG ANH ÔN THI

1

Lớp B 

(thời lượng: 9 buổi học,

01 buổi thi)

Lớp C 

(thời lượng: 4 buổi học,

01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

07/01/2015

Đợt 2

19/01/2015

2

KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 1/2015

Thời gian: 19/03/2015

Đối tượng:

-  Sinh viên CQ48, CQ49, CQ50 chưa đạt chuẩn đầu ra

-  Sinh viên CQ 49 Đăng ký thi tự do

TIN HỌC

3

Tin học ứng dụng trình

độ B

  (thời lượng: 15 buổi học, 01 buổi thi)

Tối 2,4,6

đến trước ngày

khai giảng

07/01/2015

KẾ TOÁN

4

+ Lý thuyết kế toán (15 buổi)

+ Thực hành kế toán bằng Excel (7 buổi)

+ Thực hành kế toán trên các phần mềm kế toán (5 buổi)

+ Thực hành kê khai thuế (6 buổi)

Tối 3,5

Cả ngày CN

đến trước ngày

khai giảng

08/01/2015

 

           

 Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

-------------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------------------------------------------