Giới thiệu: 

Học viên sẽ nắm lại được những kiến thức cơ bản, cập nhật nhất về kế toán dựa trên các bài học được thiết kế phù hợp từ cơ bản của nguyên lý kế toán đến các nghiệp vụ hạch toán kế toán thông thường và nâng cao

Đối tượng học:

 là Sinh viên tất cả các chuyên ngành muốn nắm vững về nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh

Nội dung

 

TT

Thời lượng

Tên chuyên đề

1

2

Hệ thống pháp lý của Kế toán Việt Nam

2

2

Kế toán Vốn bằng tiền (tiền VN, Ngoại tệ)

3

2

Kế toán Vật tư

4

3

Kế toán TSCĐ

5,6

4

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Kế toán CPSX và tính Z

7

4

Kế toán bán hàng, XĐKQ và PP kết quả

8

1

Kế toán công nợ và Nguồn vốn

9

2

Báo cáo tài chính

10

1

Kiểm tra

 

 

Tổng 21 buổi

 

Học phí: 1 000 0000                                    Tài liệu: 50 000

Chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, do Học viện Tài chính cấp

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW