TS


TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG ĐỢT THÁNG 4&5/2019

TT

Lớp

Ca học

Thời gian tuyển sinh

Dự kiến Khai giảng

I.                                            Các lớp ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra CQ53

1

Lớp bồi dưỡng Năng lực ngoại ngữ - Trình độ C1

 (thời lượng: 8 buổi học)

Tối  3,5

đến trước ngày

khai giảng

16/4/2019

2

Lớp tiếng Anh CĐR theo định hướng TOEIC

 (thời lượng: 4 buổi học)

Tối  2,3,4,5

đến trước ngày

khai giảng

06/5/2019

 

3

Lớp tiếng Anh CĐR theo định hướng TOEIC

(thời lượng: 4 buổi học)

T7 CN

đến trước ngày

khai giảng

11/5/2019

II.      -  KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH CĐR ĐỢT THÁNG 5/2019

                                  - Ngày thi: 18/5/2019 ( Chuyên ngành 51)

                      - Ngày thi: 19/5/2019 ( Các chuyên ngành)

TIN HỌC

4

Ôn thi kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản

(thời lượng: 03 buổi học, 01 buổi thi)

Tối  2,3,4

đến trước ngày

khai giảng

27/5/2019

KỲ THI TIN HỌC KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT Cơ Bản ĐỢT THÁNG 5/2019

- Ngày Thi: 30/5/2019

                    

Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn

 

Thông tin chi tiết xem tại

        http:// chuandaura.edu.vn       facebook.com/cfi.hvtc

Chuyển điểm các chứng chỉ quốc tế

 

Các loại chứng chỉ quốc tế được công nhận: TOEIC, TOEFL, IELTS

Học viện Tài chính tổ chức xét chuyển điểm các chứng chỉ quốc tế  như sau:

Với sinh viên hệ chính quy

Đợt tháng 05/2019: Hạn cuối nhận hồ sơ chuyển điểm là ngày 17/5/2019

Với sinh viên các hệ Liên thông đại học và hệ đại học văn Bằng 2 nếu có chứng chỉ quốc tế thì khẩn trương nộp và căn cứ vào lịch xét tốt nghiệp riêng từng đợt để hoàn thành thủ tục chuyển điểm đúng thời hạn

Hồ sơ gồm có:

      -         01 bản photo chứng chỉ (hoặc bảng điểm) photo Công chứng

      -         Bản gốc chứng chỉ (hoặc bảng điểm)

Thời gian: Nhận vào các ngày hành chính trong tuần tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Phòng 302 – B5 – Học viện Tài chính

 

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW