Văn phòng Trung tâm

 Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Phòng 301 - Nhà B5 - Học viện Tài chính

Điện thoại: (04) 37. 525. 170

Fax: (04) 37. 525. 170

Email: cfi@hvtc.edu.vn

Website: http://chuandaura.edu.vn

Phòng tuyển sinh

 Phòng tuyển sinh tầng 1 - Nhà B6 - Học viện Tài chính

Điện thoại: (06): 66.753. 725

Phòng tuyển sinh tầng 302 - Nhà B5 - Học viện tài chính

Điện thoại: (04) 63 937 186

                                   Email: cfi@hvtc.edu.vn

                                   Website: http:/www.chuandaura.edu.vn

Facebook.com/cfi.hvtc

 

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW