CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

 

1. Lớp ôn thi Tiếng anh chuẩn đầu ra: được cấu trúc bởi các Modul sau:

Modul

Thời lượng

Mục tiêu

Học phí

Modul 1 (M1)

Tài liệu 01 quyển + 01 CD

15 buổi

   Giúp học viên có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh Tài chính-Kế toán và những cấu trúc ngữ pháp cơ bản, ôn luyện các kỹ năng

850 000

Modul 2 (M2)

Tài liệu 01 quyển + 01 CD

5 buổi

    Giúp học viên làm quen với bài thi TOEIC và ôn luyện các kỹ năng, ngữ pháp nâng cao

600 000

Modul 3 (M3)

Tài liệu 01 quyển + 01 CD

4 buổi

   Giúp học viên có các “tips” làm bài thi và dạng đề thi theo định hướng TOEIC

400 000

Thi sát hạch

01 buổi

  Khi kết thúc lớp học và theo kế hoạch đã được HVTC ban hành

 

Cộng

25

Học phí chưa bao gồm tài liệu

1 850 000

Tổng thời lượng: 25 buổi (24 buổi học và 01 buổi thi sát hạch)

Học viên có thể: tham gia từ đầu khóa học với cả 3 Modul hoặc có thể lựa chọn tham gia các Modul riêng biệt hoặc đăng ký thi chỉ phải đóng với mức học phí tương ứng

2. Lệ phí:

                ▪ Lệ phí thi:

Đối với học viên đã tham gia lớp học ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra

100.000đ/thí sinh

 

Đối với thí sinh chỉ đăng ký thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra

350.000đ/thí sinh

 

                ▪ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận/Cấp chứng chỉ:          

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra

100 000đ/thí sinh

 

 

                                              TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

 

 

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW