Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản khóa 2 HT 207

 Thời khóa biểu lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Khóa 2: Khai giảng 29/10/2016 Phòng học 207

TT

Ngày

Thứ

Nội dung

1

29/09/2016

Thứ 5

Word

2

04/10/2016

Thứ 3

Word

3

06/10/2016

Thứ 5

Word

4

11/10/2016

Thứ 3

Word

5

13/10/2016

Thứ 5

Word

 

18/10/2016

Thứ 3

Nghỉ 20/10

 

20/10/2016

Thứ 5

Nghỉ 20/10

6

25/10/2016

Thứ 3

Powerpoint

7

27/10/2016

Thứ 5

Powerpoint

8

01/11/2016

Thứ 3

Excel

9

03/11/2016

Thứ 5

Excel

10

08/11/2016

Thứ 3

Excel

11

10/11/2016

Thứ 5

Excel

12

15/11/2016

Thứ 3

Excel

13

17/11/2016

Thứ 5

Excel

14

22/11/2016

Thứ 3

 Kiểm tra + Ôn tập

15

24/11/2016

Thứ 5

Internet

16

26/11/2016

Thứ 6

Thi

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW