THÔNG BÁO MỚI

 

DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 1-2018
Lưu ý: 
- Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h30 sáng 13/01/2019
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình, nếu sai sót sẽ sửa vào danh sách thi khi đi thi
- Thí sinh kiểm tra mục Đăng ký lấy giấy chứng nhận, nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký bổ sung thì đến phòng 302-B5 để đăng ký
- Thí sinh mang bút chì để làm bài thi, mang giấy tờ tuỳ thân có ảnh để dự thi
Xem danh sách tại đây

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW