KỸ NĂNG KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

Giới thiệu:

Giúp học viên nắm vững kĩ năng thực hành, quyết toán  kế toán thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN và các loại thuế khác

Đối tượng:

Học viên đã có kiến thức kế toán, muốn thành thạo kỹ năng tính toán, thực hành và kê khai thuế

Thời lượng

Chuyên đề

 

4

Kỹ năng thực hành kế toán thuế giá trị gia tăng

 

4

Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 

2

Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập cá nhân

 

2

Kỹ năng thực hành kế toán thuế khác

1

Kiểm tra

Học phí: 800 000

Tiền tài liệu: 50 000

 

 

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW