KỸ NĂNG KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

Giới thiệu:

Giúp học viên nắm vững kĩ năng thực hành, quyết toán  kế toán thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN và các loại thuế khác

Đối tượng:

Học viên đã có kiến thức kế toán, muốn thành thạo kỹ năng tính toán, thực hành và kê khai thuế

Thời lượng

Chuyên đề

 

4

Kỹ năng thực hành kế toán thuế giá trị gia tăng

 

4

Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 

2

Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập cá nhân

 

2

Kỹ năng thực hành kế toán thuế khác

1

Kiểm tra

Học phí: 800 000

Tiền tài liệu: 50 000

 

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW