Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản

           

Hiện nay Liên bộ Thông tin Truyền thông và bộ GDĐT đang thắt chặt các quy định về chứng chỉ tin học đồng thời đưa ra các Chuẩn kỹ năng Công nghệ Thông tin cơ bản và các Chuẩn kỹ năng Công nghệ Thông tin nâng cao thay cho các chứng chỉ A, B, C như hiện nay (Xem chi tiết quy định tại thông tư Số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT)
Vì vậy bạn hãy bỏ ý định sau khi ra trường sẽ mua 1 chứng chỉ để đi xin việc mà ngay từ bây giờ hay tích lũy kiến thức, kỹ năng, chứng chỉ tin học cho mình, và thực tế hiện nay nhiều cơ quan, doanh nghiệp khi tuyển dụng đã áp dụng các chuẩn kỹ năng này
Để đáp ứng nhu cầu đó, TT Ngoại ngữ Tin học đã xây dựng xong chương trình và khai giảng lớp KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Nội dung được thiết kế theo đúng thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT 
- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản 
- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản 
- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản 
- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản 
- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản 
- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản 
Thời lượng: 15 buổi + 1 buổi thi
Học phí: Sẽ điều chỉnh mức học phí tăng trong thời gian tới, tuy nhiên, với khóa đầu TT đang áp dụng mức học phí ưu đãi là 800 000đ, Tài liệu 50 000đ, lệ phí thi: 60 000đ
Chứng chỉ: KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, 

Đơn vị cấp : Học viện Tài chính 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW