Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

(Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT)

1.      Giới thiệu

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản là chứng chỉ Tin học đang thịnh hành hiện nay, dùng để thi Công chức, Viên chức, Xin việc, thay thế cho các chứng chỉ tin học A, B, C trước đây.

Học viện Tài chính đã được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

2.      Các đợt thi năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Học viện Tài chính sẽ tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo các đợt trong năm 2018 như sau:

Tháng 6-2018           Ngày thi 10/06/2018

Tháng 7-2018           Ngày thi 29/07/2018
Tháng 9-2018           Ngày thi 23/09/2018

Tháng 10-2018        Ngày thi 28/10/2018

Tháng 9-2018           Ngày thi 23/12/2018

3.      Lệ phí

Thời lượng ôn: 3 buổi
Lệ phí ôn + Tài liệu +Lệ phí thi =900 000

4.      Chứng chỉ:

Tên chứng chỉ: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT

Giá trị toàn quốc

5.      Nội dung thi:

Bài thi gồm 2 phần:
Phần trắc nghiệm: 50 câu - 45 phút

Kiểm tra kiến thức của 6 module: Hiểu biết CNTT cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Soạn thảo văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet cơ bản.

Phần thực hành: 45 phút

Kiểm tra kỹ năng thực hành của 5 module: Sử dụng máy tính cơ bản, Soạn thảo văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet cơ bản.

6. Đăng ký

Hồ sơ đăng ký: 2 ảnh 3x4, 01 chứng minh thư photo
Nộp hồ sơ tại tầng 1 – B6 hoặc phòng 302 - B5, HVTC trong giờ hành chính

Xem thêm chi tiết tại: http://chuandaura.edu.vn, facebook.com/cfi_hvtc

Email: cfi@hvtc.edu.vn, Hotline: 0977 738 863 – 0987 870 993

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW