THÔNG BÁO MỚI

 

DANH SÁCH PHÒNG THI
KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 07/04/2019

Ngày thi: Chủ nhật ngày 07/04/2019
Ca sáng: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 8h00
Ca chiều: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h00
Lưu ý
1. Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót sẽ được đính chính khi dự thi.
2. Thí sinh mang bút chì để làm bài thi
3. Thí sinh mang chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để làm thủ tục dự thi
4. Những thí sinh chưa đăng ký lấy giấy chứng nhận, có thể đăng ký bổ sung tại phòng 302- B5 (trước ngày 10/4/2019)

KỲ THI TIẾP THEO: Ngày 19/05/2019
Hạn đăng ký: Đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 09/05/2019

Xem danh sách tại đây

 

KHAI GIẢNG LỚP TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KINH DOANH – ICAEW CFAB

 Căn cứ vào Biên bản ký kết hợp tác giữa Học viện Tài chính và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) về việc phối hợp đào tạo các chứng chỉ quốc tế. Hướng đến sự quảng bá để từng bước đưa vào bồi dưỡng đào tạo chương trình ICAEW CFAB tại Học viện tài chính. ICAEW phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Học viện Tài chính mở lớp đầu tiên vào tháng 5,6/2016 dành cho những Sinh viên xuất sắc được lựa chọn từ các Khoa trong Học viện

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

>> TB Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên  HVTC năm học 2018 - 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2018 -2019

cho sinh viên Học viện Tài chính

         

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học văn bằng 2  ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ liên thông đại học ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ  Quyết định số 426 QĐ-HVTC ngày 18/4/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo.

          Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2018-2019 đối với sinh viên Học viện Tài chính như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đợt thi

Tháng 8/2018

Đăng ký thi

06/8 - 16/8/2018

Tổ chức kỳ thi

26/8/2018

Đợt thi

Tháng 11/2018

Đăng ký thi

05/11- 15/11/2018

Tổ chức kỳ thi

25/11/2018

Đợt thi

Tháng 01/2019

Đăng ký thi

24/12/2018 - 04/01/2019

Tổ chức kỳ thi

13/01/2019

Đợt thi

Tháng 4/2019

Đăng ký thi

18/3 - 28/3/2019

Tổ chức kỳ thi

07/4/2019

Đợt thi

Tháng 5/2019

Đăng ký thi

02/5 - 10/5/2019

Tổ chức kỳ thi

19/5/2019

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW