TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÀM VIỆC VỚI VACPA

Ngày 31/3/2011, tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Ông Bùi Văn Mai – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký đã làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Học viện Tài chính do Ông Chúc Anh Tú – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm làm đại diện.

 

Buổi làm việc nhằm mục đích hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau trong việc giới thiệu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội và Trung tâm đối với sinh viên đang học tại Học viện Tài chính, các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán và xã hội.
 
 
 
(Ảnh Buổi làm việc giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với VACPA)

 
 

Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất các nội dung: Thiết lập đường link giữa hai trang website của Hội và Trung tâm; Viết bài giới thiệu và đăng website về hoạt động của các bên; Phối hợp tổ chức các cuộc giao lưu giữa Hội và sinh viên Học viện Tài chính; Phối hợp tổ chức các sự kiện, các lớp đào tạo về chuyên ngành kiểm toán, chương trình kiểm toán mẫu cho sinh viên có nguyện vọng vào làm việc tại các công ty kiểm toán và phối hợp tổ chức các hoạt động khác … Hai bên dự kiến sẽ ký Biên bản ghi nhớ để có cơ sở phát triển quan hệ hợp tác lâu dài.

 

(Ảnh Buổi làm việc giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với VACPA)

Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW