DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA


 

Kết quả thi sát hạch tiếng Anh đợt 28/05/2017

Lưu ý:

1. Thí sinh kiểm tra lại thông tin điểm, thông tin cá nhân, nếu có sai sót, thắc mắc thì liên hệ phòng 302 - B5 trước 11h00 thứ 2 ngày 5/6/2017

 

2. Đợt thi tiếp theo dự kiến ngày 10/09/2017, thí sinh đăng ký thi lại trước ngày 31/08/2017

Xem danh sách tại đây

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW