DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA


 
 
                                                THÔNG BÁO
                        Khai giảng lớp học tối 4 buổi
       Ngày 20/02/2017 Thời gian 17h30 HT 202, 301, 302, 303
Các bạn xem danh sách dán tại HT 302 giảng đường chính HVTC
 
                                    KHAI GIẢNG
                        * Lớp học sáng và Lớp học chiều
              Ngày 21/02/2017 Thời gian Sáng 8h15
                                           Thời gian Chiều 13h15
                       HT 302 giảng đường chính HVTC

 

 

 

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW