DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA


 
                                   DANH SÁCH PHÒNG

THI KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 23/04/2017

Lưu ý chung:

- Thí sinh mang bút chì, giấy tờ tùy thân có ảnh để dự thi

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót thì sửa trực tiếp vào danh sách thi khi đi thi

Ca sáng:

+ Từ phòng 01 đến phòng 18, số báo danh 01 đến 730

+ Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h45 Sáng 23/4/2017

+ Xem danh sách ca sáng tại đây

Ca chiều

+ Từ phòng 19 đến phòng 36, Từ số 731 đến 1455

+ Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h15 Chiều 23/4/2017

+ Xem danh sách ca chiều tại đây

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW