DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA


 
                                                 THÔNG BÁO
         Đã có chứng chỉ thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra
          đợt 1/05/03/2017 và chứng chỉ các đợt thi trước đó
         Các bạn đã đạt chuẩn đến lấy chứng chỉ tại p302 ktx B5
            từ thứ 2 đến thứ 6 vào giờ hành chính trong tuần! 

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW