DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA


 
                         

DANH SÁCH PHÒNG THI

KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐỢT 28-05-2017

Lưu ý:

1. Thí sinh tập trung ở phòng thi lúc 7h45(Sáng) ngày 28/05/2017

2. Thí sinh mang giấy tờ tùy thân và bút chì để làm bài thi

 

3. Thí sinh xem lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót sẽ đính chính vào danh sách thi khi đi thi

Xem danh sách tại đây

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW