THÔNG BÁO MỚI

 

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH CĐR THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

1. Lớp T4-5-2020

(thời lượng: 4 buổi học) 

Học cả ngày 09 và 10/5/2020 (T7 CN)

 

2. Thời gian sáng 8h00 đến 10h30

                    Chiều 13h30 đến 16h00 
3. Phòng học Trực tuyến

4. Tải lile Nghe tại đây

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW