THÔNG BÁO MỚI

 

KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 25/08/2018
Lưu ý: 
1. Thí sinh có thắc mắc về điểm, đính chính sai sót thông tin thì liên hệ đến Trung tâm, Phòng 302-B5 Hạn cuối đến 10h30 thứ 6 ngày 31/08/2018
2. Thí sinh xem kết quả tại đây

 

 

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW